Signe: +45 29858336
Marie: +45 26368140

Regler for brug af hjemmesiden
Vi forpligter os til i rimeligt omfang at bestræbe os på at rette eventuelle fejl eller undladelser snarest muligt efter, at vi er blevet gjort opmærksomme på dem. Vi garanterer dog ikke, at hjemmesiden vil være fejlfri eller uden afbrugelser, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for fejl, virus eller andet som kan have en skadelig virkning på EDB-udstyr. Kontakt os på hjemmesiden for fejlmelding.

Vi kan til enhver tid og uden varsel at ændre, udskifte, fjerne eller midlertidigt afbryde alle oplysninger, annoncer eller tjenester på hjemmesiden.

Skadesløsholdelse
Vi fraskriver vi os hermed ethvert ansvar for tab af eller skade på dine (eller en anden persons) materielle formuegoder.

Reklamer
Vi kan placere reklamer forskellige steder på hjemmesiden og på forskellige tidspunkter under brugen af hjemmesiden.

Alle reklamer kan være leveret på vores vegne af tredjemand (et reklameselskab).

Der vil ikke blive brugt personlige oplysninger (fx dit navn, din adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer) som led i visningen af reklamer, men vores tredjepartsannoncør eller tilknyttede selskab kan anbringe eller genkende en unik.

Links til og fra andre hjemmesider
Hvor hjemmesiden kan indeholde links til tredjemandssites og til ressourcer stillet til rådighed af tredjemand (tilsammen benævnt “andre sites”), linkes der primært til sådanne andre sites for at give dig yderligere oplysninger, og alene for at gøre det så nemt for dig som muligt. Vi har ikke kontrol over, ligesom vi heller ikke påtager os noget ansvar for andre sites eller for indholdet, produkter eller tjenester på andre sites (herunder sociale medier, såsom Facebook), og vi påtager os intet ansvar for noget tab eller nogen skade, der måtte opstå som følge af din brug heraf. Hvis du beslutter at tilgå en tredjemands hjemmeside, hvortil der linkes fra hjemmesiden, er dette helt for din egen risiko.

Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder (herunder alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, firmanavne, mønstre (herunder udformningen og andre visuelle eller ikkelitterale elementer)) registrerede såvel som ikke registrerede) som relaterer sig til Hjemmesiden og Ydelsen, samt ethvert informationsindhold på Hjemmesiden, herunder hele Hjemmesidens design, tekst og grafik, software, billeder, video, musik, lyd og deres udtagning og indretning samt enhver softwarekompilering, underliggende kildekode og software (herunder appletter og scripts) forbliver vores ejendom (eller vores licensgiveres ejendom). Du opnår ikke og må ikke forsøge at opnå ejendomsretten til sådanne immaterielle rettigheder. Alle rettigheder forbeholdes i enhver henseende.

Intet af det må reproduceres eller videreformidles eller kopieres, distribueres, genudgives, downloades, vises, lægges ud på internettet eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, sælges, udlejes eller viderelicenseres, anvendes til at frembringe afledte værker eller på nogen måde udnyttes uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må dog hente indholdet på Hjemmesiden frem og vise det på en computerskærm, lagre det elektronisk på en diskette (men ikke på en server eller andet lagringsmedie forbundet til et netværk) eller udskrive en kopi af det til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at alle meddelelser om ophavsret og patentbeskyttelse forbliver intakte. Du må ikke i øvrigt uden vores tilladelse gengive, ændre, kopiere eller distribuere eller bruge noget materiale eller indhold på Hjemmesiden i kommercielt øjemed.

Prisændringer
Vi forbeholder os retten til at justere prisen for vores produkter når som helst og som vi måtte beslutte efter vores eget og absolutte skøn. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Brugsbetingelser, vil prisændringer for tjenesten træde i kraft efter besked via e-mail til dig

Art by Bendix

Gallerisiden til søskendeparteret Bendix
Kunst og familie i forening 
SE GALLERIET
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram